De grote vakantiedag...
Vakantiegidsblog

De grote vakantiedagen gids!

De Grote vakantiedagen gids

Wie is er niet eens helemaal klaar met het werk of is toe aan een periode van rust. Om dit te doen terwijl je werkt, moet je vakantiedagen opnemen. Er bestaan veel vragen en onduidelijkheden over hoe vakantiedagen precies werken, vooral voor uitzendkrachten. Deze blog beantwoordt veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Wat zijn vakantiedagen?
Vakantiedagen zijn betaalde vrije dagen bedoeld voor rust en bijkomen. Wettelijk heb je recht op een minimum aantal vakantiedagen per jaar, gebaseerd op je werkuren.

Hoe bouw je vakantiedagen op?
Vakantiedagen worden opgebouwd op basis van de uren die je werkt. Een werknemer heeft volgens de Nederlandse wet recht op minstens vier keer het aantal werkuren per week aan vakantiedagen per jaar. Voor een 40-urige werkweek komt dit neer op 20 dagen.

Verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen
Wettelijke vakantiedagen zijn de minimale dagen waarop je recht hebt. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn extra dagen die in je cao of arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd.

Recht op vakantiedagen
Het aantal vakantiedagen hangt af van je contract en werkuren. Deeltijdwerkers en uitzendkrachten bouwen vakantiedagen na rato op.

Vakantie en ziekte
Word je ziek tijdens je vakantie, dan kun je deze dagen omzetten in ziektedagen, mits je dit tijdig meldt en een doktersverklaring hebt.

Meenemen van vakantiedagen
Wettelijke vakantiedagen vervallen na zes maanden aan het einde van het kalenderjaar. Bovenwettelijke dagen hebben vaak een langere vervaltermijn.

Vakantiedagen aanvragen
Dit doe je via een formeel verzoek aan je werkgever of een digitaal systeem. Het is belangrijk dit op tijd te doen.

Weigeren van vakantieaanvraag
Een werkgever kan je aanvraag weigeren bij dringende bedrijfsomstandigheden, maar moet dit tijdig en schriftelijk melden.

Collectieve vakantiedagen
Dit zijn verplichte vrije dagen voor alle werknemers, vaak rondom feestdagen of algemene bedrijfssluitingen.

Uitbetaling van vakantiedagen
Vakantiedagen kunnen bij het einde van je dienstverband worden uitbetaald.

Vakantiedagen bij ontslag
Niet-gebruikte vakantiedagen worden bij ontslag uitbetaald.

Vakantiedagen tijdens proeftijd
Je bouwt vakantiedagen op vanaf je eerste werkdag, ook tijdens de proeftijd.

Vakantiedagen bij nul-urencontract
Je bouwt vakantiedagen op basis van gewerkte uren, meestal 10% van de gewerkte uren. Dit is afhankelijk van de cao waarin je werkzaam bent of welke arbeidsovereenkomst je hebt.

Berekening bij deeltijd
Vakantiedagen worden na rato berekend voor deeltijdwerkers. Als voorbeeld: als je 50% van een fulltime werk week werkt, heb je ook recht op 50% van de vakantiedagen van iemand die fulltime werkt.

Vakantiedagenregeling
Dit is een afspraak tussen werkgever en werknemer over opname en uitbetaling van vakantiedagen. Ook dit kan verschillen per bedrijf.

Vakantiedagen in de uitzendbranche
Uitzendkrachten hebben hetzelfde recht op vakantiedagen als andere werknemers. G&O Recruitment is verantwoordelijk voor de opbouw en uitbetaling.

Ongebruikte vakantiedagen
Deze kunnen vervallen als ze niet binnen de wettelijke termijn worden opgenomen.

Gebruik voor verlof
Vakantiedagen kunnen voor verschillende soorten verlof worden gebruikt, in overleg met je werkgever.

Senioren vakantiedagen
Oudere werknemers krijgen soms extra vakantiedagen om de werkdruk te verlichten.

Feestdagen en vakantiedagen
Feestdagen zijn officiële vrije dagen en worden niet van je vakantiedagen afgetrokken, tenzij anders afgesproken.

Heb je andere vragen over vakantiedagen?

Wij hebben geprobeerd om op zoveel mogelijk vragen antwoord te geven, maar er kunnen altijd specifieke situaties zijn die hier niet besproken zijn. Raadpleeg bij twijfel altijd je werkgever, de cao of juridische adviseurs voor persoonlijk advies.

Vakantiedagen zijn erg waardevol en gewoon een recht voor elke werknemer. Ze zorgen ervoor dat er een juiste balans is tussen werk, privé en rust. Door goed op de hoogte te zijn en blijven van je rechten en plichten rondom vakantiedagen, kun je optimaal gebruik maken van deze dagen. Voor alle vragen staan wij natuurlijk bij G&O Recruitment voor je klaar!

250+ vacatures
Het persoonlijke bureau
4.9/5 op basis van 124 reviews

Pagina delen